Pravidla pro komentáře

Email Tisk PDF

V komentářích je zakázáno:

  • Uveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR nebo zákony země, v níž se diskutující momentálně nachází.
  • Urážet, pomlouvat či vyhrožovat komukoli násilím.
  • Podněcovat nenávist k jednotlivcům nebo skupinám obyvatel, zejména na základě národnostní, rasové nebo náboženské příslušnosti.
  • Vyjadřovat se vulgárně nebo obscénně.
  • Zveřejňovat další údaje o identitě ostatních diskutujících (např. telefon, zaměstnání).
  • Vydávat se za někoho jiného.
  • Zneužívat diskuse k šíření reklamy a spamu.
  • Vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem.
sekce Home